Werkwijze

De Schatkamer biedt integratieve kindertherapie, een kortdurende en effectieve vorm van therapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De integratieve kindertherapeut gaat ervan uit dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals het doet. De grondgedachte van de therapie is dat het kind zelf, bewust of onbewust, weet waar het last van heeft en wat het nodig heeft om zijn probleem op te lossen. Wij als volwassenen kunnen van alles bedenken wat er aan de hand is, maar het kind is het meest deskundig op zichzelf.

Tijdens de therapie ga ik samen met het kind op zoek naar dat wat achter de klacht(en) ligt. Het kind communiceert door middel van (fantasie) spel, praten en andere creatieve  middelen, waar het echt om gaat. Op speelse wijze leert het kind omgaan met zijn klacht. Er wordt gewerkt met verschillende interventies en technieken afgestemd op  de belevingswereld van het kind.  Door de eigen krachten en kwaliteiten van het kind in te zetten zal het kind steeds meer inzicht krijgen in zijn eigen gedrag, gevoelens en gedachten.

Naast de spelsessies vinden er oudergesprekken plaats, waarbij ik met ouders de ontwikkeling van het kind bespreek. Indien nodig begeleid ik ouders om nieuwe manieren te ontdekken om het kind  zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Wat betekent integratief nu eigenlijk?

De Schatkamer werkt met een integratieve benadering, dat wil zeggen dat deze benadering boven alle therapeutische werkwijzen uit stijgt met een totaalbenadering. De integratieve kindertherapie omvat alle basistherapiemodellen. Er zijn honderden therapieën ontwikkeld, maar daar liggen maar 6 verschillende verklaringsmodellen (= hoe ontstaat een klacht) aan ten grondslag, namelijk;

  • Medisch model: onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten
  • Stressmodel: onderzoeken en behandelen van de stress waaronder een kind lijdt
  • Gedragsmodel: richt zich op het aan- en afleren van gedrag
  • Psychodynamisch model: richt de aandacht op het onverwerkte verleden
  • Communicatiemodel: behandelt het hele gezinssysteem om kinderen te helpen
  • Transpersoonlijk model: helpt een kind om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens

Als Integratief Kindertherapeut bekijk ik het kind vanuit alle verschillende invalshoeken om goed aan te kunnen sluiten bij wat dit unieke kind nodig heeft.

 

Verloop

Na de aanmelding volgt het intakegesprek met de ouders. De ouders ontvangen voor dit gesprek een vragenlijst zodat we in het intakegesprek dieper in kunnen gaan op de klacht. Hierna volgen vijf spelsessies van een uur met het kind. Na deze kindsessies plannen we opnieuw een oudergesprek, waarin we de voortgang bespreken. Afhankelijk van hoe het met het kind gaat wordt het verdere verloop besproken. Indien nodig kan ik observatie op school uitvoeren.

Voor meer informatie over Integratieve Kindertherapie verwijs ik naar de website van Charlotte Visch: www.childconsult.nl